نسخه
5.0-3183
انشعاب
master
تاریخ
1 سال،2 ماه قبل
Windows x64 macOS Android
سپردن
22fa199caf7f905007c94e52b0e6d6feb1f41f99
تغییر مولف
Matthew Parlane
تغییر تشریح
Merge pull request #5190 from ligfx/removeao

Remove libao sound backend