چگونه خواندن رتبه ها

  • ۵ از ۵ کامل: هیچ مشکلی وجود ندارد!
  • ۴ از ۵ قابل بازی: به خوبی اجرا می شود، تنها خرابی های ناچیز گرافیکی یا صوتی. بازی ها قابل بازی کردن هستند.
  • ۳ از ۵ شروع: شروع، حتی شاید به خوبی اجرا شود، اما به همراه خرابی های بزرگ گرافیکی و صوتی.
  • ۲ از ۵ صفحه نخست/فهرست انتخاب: هنگ/خرابی جائی میان بوت و شروع بازی.
  • ۱ از ۵ خراب: خراب شدن هنگام بوت.

آمار

فیلتر کامل: 27,0%
فیلتر قابل بازی: 63,3%
فیلتر شروع: 8,2%
فیلتر صفحه نخست/فهرست انتخاب: 0,6%
فیلتر خراب: 0,9%
عنوان بازی (کلیک برای نمایش جزئیات) سازگاری آخرین آپدیت
Gamecube Largo Winch: Empire Under Threat قابل بازی 2 ماه،3 هفته قبل
Wiiware Learning with The PooYoos: Episode 1 قابل بازی 5 ماه،3 هفته قبل
Wiiware Learning with The PooYoos: Episode 2 قابل بازی 5 ماه،3 هفته قبل
Wiiware Learning with The PooYoos: Episode 3 قابل بازی 5 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Legend of Golfer قابل بازی 11 ماه،3 هفته قبل
Virtual-console Legend of Hero Tonma قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Legend of the Dragon قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Legends of Wrestling کامل 1 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Legends of Wrestling II کامل 1 ماه،2 هفته قبل
Wii Lego Batman: The Videogame کامل 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Lego Batman 2: DC Super Heroes کامل 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Lego Harry Potter: Years 1-4 کامل 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Lego Harry Potter: Years 5-7 کامل 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Lego Indiana Jones: The Original Adventures کامل 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Lego Indiana Jones 2: The Adventure Continues قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Lego Pirates of the Caribbean کامل 6 ماه قبل
Wii Lego Rock Band کامل 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Lego Star Wars: The Complete Saga کامل 6 ماه قبل
Gamecube Lego Star Wars: The Video Game قابل بازی 2 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Lego Star Wars II: The Original Trilogy کامل 2 ماه،2 هفته قبل
Wii Lego Star Wars III: The Clone Wars کامل 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Lego The Lord of the Rings قابل بازی 6 ماه قبل
Gamecube Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events قابل بازی 1 ماه،1 هفته قبل
Wiiware Let's Create! Pottery قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Let's Dance with Mel B قابل بازی 5 ماه،1 هفته قبل
Wii Let's Paint قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Let's Play Ballerina قابل بازی 5 ماه،3 هفته قبل
Wii Let's Play Garden قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Let's Sing کامل 4 ماه،3 هفته قبل
Wii Let's Sing 2014 کامل 4 ماه،3 هفته قبل
Wii Let's Sing 2015 کامل 4 ماه،3 هفته قبل
Wii Let's Sing 2016 کامل 4 ماه،3 هفته قبل
Wii Let's Sing 2017 کامل 4 ماه،3 هفته قبل
Wii Let's Sing 2018 کامل 4 ماه،3 هفته قبل
Wii Let's Tap کامل 6 ماه قبل
Virtual-console Life Force کامل 6 ماه،2 هفته قبل
Wiiware Liight کامل 6 ماه،1 هفته قبل
Wiiware Lilt line کامل 4 ماه،2 هفته قبل
Wii Line Rider 2: Unbound قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Link's Crossbow Training کامل 6 ماه قبل
Wiiware LIT کامل 5 ماه قبل
Wii Little King's Story قابل بازی 4 ماه،2 هفته قبل
Wii Little League World Series Baseball 2008 قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Little League World Series Baseball 2009 قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Littlest Pet Shop قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Littlest Pet Shop: Friends قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Virtual-console Lode Runner کامل 6 ماه،2 هفته قبل
Wii London Taxi: Rushour کامل 5 ماه،3 هفته قبل
Wii Looney Tunes: Acme Arsenal قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Looney Tunes: Back in Action قابل بازی 1 ماه قبل
Virtual-console Lords of Thunder قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Lost in Blue: Shipwrecked قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Lost in Shadow قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Lost Kingdoms قابل بازی 2 هفته،1 روز قبل
Gamecube Lost Kingdoms II کامل 1 هفته،5 روز قبل
Wiiware LostWinds کامل 6 ماه،1 هفته قبل
Wiiware LostWinds: Winter of the Melodias کامل 6 ماه قبل
Gamecube Lotus Challenge قابل بازی 1 هفته،4 روز قبل
Wii Love Is... in Bloom: The Flower Shop Garden قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Luigi's Mansion قابل بازی 1 هفته قبل
Virtual-console Lunar Pool کامل 6 ماه قبل
Gamecube Lupin the 3rd: Lost Treasure by the Sea شروع 5 ماه،3 هفته قبل
Wii Luxor: Pharaoh's Challenge قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Luxor 3 قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل