چگونه خواندن رتبه ها

  • ۵ از ۵ کامل: هیچ مشکلی وجود ندارد!
  • ۴ از ۵ قابل بازی: به خوبی اجرا می شود، تنها خرابی های ناچیز گرافیکی یا صوتی. بازی ها قابل بازی کردن هستند.
  • ۳ از ۵ شروع: شروع، حتی شاید به خوبی اجرا شود، اما به همراه خرابی های بزرگ گرافیکی و صوتی.
  • ۲ از ۵ صفحه نخست/فهرست انتخاب: هنگ/خرابی جائی میان بوت و شروع بازی.
  • ۱ از ۵ خراب: خراب شدن هنگام بوت.

آمار

فیلتر کامل: 27,0%
فیلتر قابل بازی: 63,3%
فیلتر شروع: 8,2%
فیلتر صفحه نخست/فهرست انتخاب: 0,6%
فیلتر خراب: 0,9%
عنوان بازی (کلیک برای نمایش جزئیات) سازگاری آخرین آپدیت
Wii Daikaijuu Battle: Ultra Coliseum قابل بازی 5 ماه،4 هفته قبل
Wii Daikaijuu Battle: Ultra Coliseum DX قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Daisy Fuentes Pilates شروع 6 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Dakar 2: The World's Ultimate Rally قابل بازی 9 ماه قبل
Wii Dance! It's Your Stage شروع 5 ماه،3 هفته قبل
Wii Dance Dance Revolution کامل 6 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Dance Dance Revolution: Mario Mix کامل 6 ماه قبل
Wii Dance Dance Revolution Disney Grooves شروع 4 ماه،2 هفته قبل
Wii Dance Dance Revolution Hottest Party کامل 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Dance Dance Revolution Hottest Party 2 قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Dance Dance Revolution Hottest Party 3 کامل 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Dance Dance Revolution II شروع 4 ماه،2 هفته قبل
Wii Dance Dance Revolution Winx Club شروع 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Dance on Broadway شروع 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Dance Party Club Hits شروع 4 ماه،2 هفته قبل
Wii Dance Party Pop Hits شروع 4 ماه،2 هفته قبل
Wii Dance Sensation! شروع 5 ماه،1 هفته قبل
Wii Dancing on Ice شروع 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Dancing With the Stars قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Dancing With the Stars: We Dance! شروع 6 ماه،2 هفته قبل
Virtual-console Darius Twin کامل 6 ماه،2 هفته قبل
Gamecube Dark Summit قابل بازی 4 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Darkened Skye کامل 4 ماه،3 هفته قبل
Wii Data East Arcade Classics شروع 4 ماه،2 هفته قبل
Wii Dave Mirra BMX Challenge قابل بازی 6 ماه قبل
Gamecube Dave Mirra Freestyle BMX 2 قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Dawn of Discovery قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Wii De Blob قابل بازی 6 ماه قبل
Wii De Blob 2 قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Virtual-console Dead Moon قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Dead Rising: Chop Till You Drop قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Dead Space: Extraction قابل بازی 3 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Dead to Rights قابل بازی 4 ماه،3 هفته قبل
Wii Deadliest Catch: Sea of Chaos قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Deadly Creatures قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Deal or No Deal قابل بازی 6 ماه قبل
Wii Deal or No Deal: Special Edition شروع 4 ماه،2 هفته قبل
Wii Death Jr: Root of Evil صفحه نخست/فهرست انتخاب 5 ماه،3 هفته قبل
Wii Deca Sports قابل بازی 6 ماه قبل
Wii Deca Sports 2 قابل بازی 6 ماه،3 هفته قبل
Wii Deca Sports 3 قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Deepak Chopra's Leela قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Wiiware Deer Captor کامل 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Deer Drive قابل بازی 6 ماه قبل
Wii Deer Drive Legends (Wii) قابل بازی 5 ماه قبل
Gamecube Def Jam: Fight for NY قابل بازی 6 ماه قبل
Wii Def Jam Rapstar کامل 4 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Def Jam Vendetta قابل بازی 6 ماه قبل
Wiiware Defend Your Castle کامل 6 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Defender 2002 کامل 4 ماه،3 هفته قبل
Wii Defendin' De Penguin قابل بازی 5 ماه،3 هفته قبل
Channel Demae Channel شروع 6 ماه قبل
Gamecube Densetsu no Quiz ou Ketteisen قابل بازی 4 ماه،3 هفته قبل
Wii Densha de Go! Shinkansen EX قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Virtual-console Der Langrisser کامل 4 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Derby Tsuku 3: Derby Uma o Tsukurō! قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Despicable Me قابل بازی 5 ماه،1 هفته قبل
Wii Destroy All Humans! Big Willy Unleashed قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Virtual-console Detana‼ TwinBee قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Virtual-console Devil's Crush قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Virtual-console Devil World کامل 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Dewy's Adventure قابل بازی 6 ماه،3 هفته قبل
Wii Diabolik: The Original Sin قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Wiiware Diatomic صفحه نخست/فهرست انتخاب 5 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Die Hard Vendetta کامل 8 ماه،3 هفته قبل
Virtual-console Dig Dug (Arcade) شروع 6 ماه،2 هفته قبل
Virtual-console Dig Dug (NES) کامل 6 ماه،2 هفته قبل
Channel Digicam Print Channel شروع 6 ماه قبل
Gamecube Digimon Rumble Arena 2 قابل بازی 4 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Digimon World 4 کامل 7 ماه،1 هفته قبل
Virtual-console Digital Champ: Battle Boxing قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Wiiware Diner Dash خراب 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Dino Strike قابل بازی 6 ماه قبل
Gamecube Dinotopia: The Sunstone Odyssey قابل بازی 3 ماه،1 هفته قبل
Wii DiRT 2 کامل 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Disaster: Day of Crisis قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Channel Disc Channel کامل 6 ماه قبل
Gamecube Disney's Donald Duck: Goin' Qu@ckers قابل بازی 6 ماه قبل
Gamecube Disney's Extreme Skate Adventure قابل بازی 8 ماه،2 هفته قبل
Gamecube Disney's Hide & Sneak قابل بازی 1 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Disney's Magical Mirror starring Mickey Mouse قابل بازی 8 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Disney's Meet the Robinsons (GC) قابل بازی 4 ماه،3 هفته قبل
Wii Disney's Meet the Robinsons (Wii) قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Disney's Party قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Disney's PK: Out of the Shadows قابل بازی 6 ماه قبل
Gamecube Disney's Tarzan Untamed قابل بازی 4 ماه،3 هفته قبل
Wii Disney Channel All Star Party شروع 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Disney Guilty Party قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Disney Hannah Montana: Spotlight World Tour شروع 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Disney Infinity شروع 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Disney Princess: Enchanted Journey قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Disney Princess: Enchanting Storybooks قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Disney Princess: My Fairytale Adventure قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Disney Sing It کامل 4 ماه،3 هفته قبل
Wii Disney Sing It: Family Hits کامل 4 ماه،3 هفته قبل
Wii Disney Sing It: High School Musical 3 - Senior Year کامل 4 ماه،3 هفته قبل
Wii Disney Sing It: Party Hits کامل 4 ماه،3 هفته قبل
Wii Disney Sing It: Pop Hits کامل 4 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Disney Sports Basketball قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Disney Sports Football قابل بازی 6 ماه قبل
Gamecube Disney Sports Skateboarding کامل 1 ماه،4 هفته قبل
Gamecube Disney Sports Soccer قابل بازی 1 ماه،4 هفته قبل
Wii Disney Tangled قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Disney Th!nk Fast: The Family Quiz Game قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Disney Universe قابل بازی 1 سال،6 ماه قبل
Wii Disney Up قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Diva Girls: Divas on Ice قابل بازی 6 ماه قبل
Wiiware Dive: The Medes Islands Secret قابل بازی 5 ماه،3 هفته قبل
Wii DJ Hero کامل 4 ماه،3 هفته قبل
Wii DJ Hero 2 کامل 4 ماه،3 هفته قبل
Wiiware Doc Louis's Punch-Out‼ کامل 6 ماه قبل
Wii Doctor Fizzwizzle's Animal Rescue قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Doctor Who: Return to Earth قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Dodge Racing: Charger vs. Challenger قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Gamecube Dokapon DX: Wataru Sekai wa Oni Darake قابل بازی 6 ماه قبل
Wii Dokapon Kingdom قابل بازی 4 ماه،2 هفته قبل
Wii Domino Rally قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Don King Boxing قابل بازی 5 ماه قبل
Virtual-console Donkey Kong کامل 4 ماه،4 هفته قبل
Virtual-console Donkey Kong 3 کامل 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Donkey Kong Barrel Blast شروع 6 ماه،1 هفته قبل
Virtual-console Donkey Kong Country کامل 4 ماه،4 هفته قبل
Virtual-console Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest کامل 6 ماه،2 هفته قبل
Virtual-console Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble! کامل 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Donkey Kong Country Returns کامل 2 ماه قبل
Virtual-console Donkey Kong Jr. کامل 6 ماه،2 هفته قبل
Virtual-console Donkey Kong Jr. Math کامل 6 ماه،2 هفته قبل
Gamecube Donkey Kong Jungle Beat (GC) کامل 4 ماه،3 هفته قبل
Wii Donkey Kong Jungle Beat (Wii) قابل بازی 6 ماه قبل
Gamecube Donkey Konga کامل 6 ماه قبل
Gamecube Donkey Konga 2 کامل 6 ماه قبل
Gamecube Donkey Konga 3: Tabe-houdai! Haru Mogitate 50 Kyoku قابل بازی 4 ماه،3 هفته قبل
Wii Dood's Big Adventure قابل بازی 6 ماه قبل
Wii Dora's Big Birthday Adventure قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Dora the Explorer: Dora Saves the Crystal Kingdom قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Dora the Explorer: Dora Saves the Snow Princess قابل بازی 1 سال،7 ماه قبل
Gamecube Dora the Explorer: Journey to the Purple Planet کامل 8 ماه قبل
Gamecube Doraemon: Minna de Asobō! Minidorando شروع 6 ماه قبل
Wii Doraemon Wii: Himitsu Douguou Ketteisen! قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Virtual-console DoReMi Fantasy: Milon's DokiDoki Adventure کامل 6 ماه،2 هفته قبل
Gamecube Doshin the Giant کامل 4 ماه،3 هفته قبل
Virtual-console Double Dragon کامل 6 ماه،2 هفته قبل
Virtual-console Double Dragon II: The Revenge کامل 6 ماه،2 هفته قبل
Virtual-console Double Dribble کامل 6 ماه،2 هفته قبل
Virtual-console Double Dungeons قابل بازی 4 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Doubutsu no Mori e+ قابل بازی 6 ماه قبل
Virtual-console Downtown Nekketsu Kōshinkyoku: Soreyuke Daiundōkai کامل 6 ماه،2 هفته قبل
Virtual-console Downtown Special: Kunio-kun no Jidaigeki da yo Zenin Shūgō! کامل 6 ماه،2 هفته قبل
Wiiware Dr. Mario Online RX قابل بازی 1 ماه،4 هفته قبل
Gamecube Dr. Muto قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Virtual-console Dr. Robotnik's Mean Bean Machine قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Wiiware Dracula: Undead Awakening کامل 5 ماه،3 هفته قبل
Virtual-console Dragon's Curse (TurboGrafx-16) قابل بازی 4 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Dragon's Lair 3D: Return to the Lair قابل بازی 5 ماه،3 هفته قبل
Wii Dragon's Lair Trilogy قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Dragon Ball: Revenge of King Piccolo کامل 4 ماه،2 هفته قبل
Gamecube Dragon Ball Z: Budokai قابل بازی 1 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Dragon Ball Z: Budokai 2 قابل بازی 1 ماه،3 هفته قبل
Wii Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 کامل 4 ماه،2 هفته قبل
Wii Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 شروع 4 ماه،2 هفته قبل
Gamecube Dragon Ball Z: Sagas قابل بازی 5 ماه،3 هفته قبل
Wii Dragon Blade: Wrath of Fire کامل 6 ماه،2 هفته قبل
Virtual-console Dragon Buster (NES) کامل 6 ماه،2 هفته قبل
Gamecube Dragon Drive: D-Masters Shot قابل بازی 6 ماه قبل
Gamecube Dragon Drive: D-Masters Shot Anime Disc قابل بازی 4 ماه،3 هفته قبل
Wii Dragon Quest 25 Shuunen Kinen: Famicom & Super Famicom Dragon Quest I-II-III شروع 4 ماه،2 هفته قبل
Wii Dragon Quest Monsters: Battle Road Victory قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Dragon Quest Swords: The Masked Queen and the Tower of Mirrors قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Dragon Quest X: Mezameshi Itsutsu no Shuzoku Online قابل بازی 6 ماه قبل
Virtual-console Dragon Spirit (TurboGrafx-16) قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Drawn to Life: The Next Chapter قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Drawsome! Artist کامل 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Drawsome! Artist & Drawsome! Sketch Quest کامل 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Drawsome! Sketch Quest کامل 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Dream Dance & Cheer شروع 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Dream Pinball 3D قابل بازی 6 ماه قبل
Wii Dream Salon قابل بازی 6 ماه قبل
Gamecube DreamMix TV World Fighters قابل بازی 4 ماه،3 هفته قبل
Wii DreamWorks Super Star Kartz قابل بازی 4 ماه،2 هفته قبل
Wiiware Driift Mania قابل بازی 5 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Driven قابل بازی 6 ماه،1 هفته قبل
Wii Driver: Parallel Lines قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Wii Driver: San Francisco شروع 5 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Drome Racers کامل 6 ماه قبل
Virtual-console Drop Off قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Wiiware Drop Zone: Under Fire قابل بازی 5 ماه،3 هفته قبل
Virtual-console Druaga no Tou (NES) کامل 6 ماه،2 هفته قبل
Wii DT Carnage قابل بازی 6 ماه،2 هفته قبل
Gamecube Duel Masters Nettou! Battle Arena قابل بازی 6 ماه قبل
Virtual-console Dungeon Explorer قابل بازی 4 ماه،4 هفته قبل